Thông tin mới về Visa bảo lãnh cha mẹ thường trú ở Úc

2022-07-15 00:25

Trong bài viết lần này, tôi xin cung cấp một số thông tin để cập nhật cho các bạn đang chờ Bộ Di Trú Úc xét đơn xin visa cha mẹ 143 vì hơn hai năm rưỡi qua dạng visa này được xét rất chậm và thời gian chờ xét và cấp visa kéo dài hơn.

Tại thời điểm này, Bộ Di Trú Úc chỉ đang xét các đơn xin visa cha mẹ 143 nộp vào khoảng tháng 7 năm 2016. Thời gian xét đơn kéo dài vì các ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Khác với trước đây, Bộ Di Trú Úc hiện giờ không còn gửi các cập nhật thời gian xét đơn qua email mà chỉ thông báo qua website của Bộ nhưng không thường xuyên. 
Đơn xin visa cha mẹ được xét theo thứ tự tùy thuộc vào dạng visa và ngày nộp đơn. Người nộp đơn xin visa và người bảo lãnh không thể xin được xét ưu tiên mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt. 

VISA 143 ÚC NĂM 2021 - BÍ QUYẾT BẢO LÃNH CHA MẸ ĐẾN ÚC THÀNH CÔNG
Thời gian xét visa nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào quota hằng năm (capping and queueing) và số lượng đơn đang chờ được xét và cấp. Tin vui là trong Tài khóa 2022-2023, quota cho visa cha mẹ sẽ tăng hơn 30% so với tài khóa 2021-2022. 
Những người con phụ thuộc nộp đơn cùng với hồ sơ xin visa cha mẹ cần lưu ý: 
Đối với các hồ sơ nộp từ ngày 19 tháng 11 năm 2016 trở đi, thì luật về “Thành viên trong gia đình” (member of family unit) sau khi được sửa đổi sẽ không cho phép kèm con trên 23 tuổi (tính tại thời điểm xét và quyết đơn). Ví dụ: những hồ sơ cha mẹ có kèm con phụ thuộc nộp sau ngày 18 tháng 11 năm 2016 và người con phụ thuộc được 19 tuổi khi nộp đơn. Người con này sẽ không được tính là “Thành viên trong gia đình” nữa và sẽ không được Bộ Di Trú cấp visa, nếu vào thời điểm Bộ quyết đơn người con này đã 23 tuổi.

Chính sách định cư tại Úc ảnh hưởng tới bạn và gia đình như thế nào? -  HChuman
Đối với những hồ sơ nộp trước ngày 19 tháng 11 năm 2016 thì người con đi kèm không bị giới hạn về tuổi nhưng với điều kiện người con phải chứng minh rằng mình vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ tại thời điểm quyết đơn.
Bộ Di Trú xét rất kỹ đối với các trường hợp con đi kèm trên 18 tuổi. Đương đơn phải chứng minh sự phụ thuộc cha mẹ về tài chánh và các nhu yếu cuộc sống cho tới thời điểm quyết đơn (bằng chứng đi học toàn thời gian và các bằng chứng cha mẹ chu cấp tài chánh).
Theo hướng dẫn 9.4.3.10 về Luật Phúc Lợi Xã Hội Úc (Guides to Social Policy Law) được cập nhật vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Xã Hội cũng thay đổi một số quy định đối với các đơn xin Đảm Bảo Tài Chánh (AOS). Cách tính thu nhập của người đảm bảo tài chánh (Assurer) tùy thuộc vào:
Số người bảo đảm (Assurer) và số con dưới 18 tuổi của họ, 
Số người được đảm bảo (Assuree) trong một hồ sơ, 

Tất cả những gì bạn cần biết về Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc
Cũng như mức tài trợ cho người thất nghiệp (Job Seeker Payment) vào ngày 1 tháng 7 của mỗi tài khóa cho mỗi người lớn có con phụ thuộc, và 
Khoản tài trợ “Lợi ích Thuế gia đình phần A” (Family Tax Benefit Part A and supplement) cho mỗi người con phụ thuộc dưới 18 tuổi của người đảm bảo tài chánh. 
Vì thời gian chờ xét visa cha mẹ 143 kéo dài, nên các bạn có thể tham khảo một số giải pháp sau:

Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc: các loại, quyền lợi và thủ tục năm 2022-23
Những người nộp visa cha mẹ 143 trước ngày 24 tháng 3 năm 2021 và có mặt tại Úc vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 cho đến nay có thể xin visa bắc cầu (Bridging Visa A) và chờ tại Úc cho đến khi Bộ Di Trú quyết đơn. 
Kết hợp xin visa cha mẹ tạm trú 870 để cha mẹ có thể qua Úc sống tạm thời trong lúc chờ quyết định visa thường trú 143. 
Xin visa du lịch 3 năm để ra vào Úc thăm gia đình trong lúc chờ quyết định.

PV

Nguồn: Luật sư Hồ Sỹ Linh