Đậu bài thi quốc tịch Úc: Người Việt còn bao nhiêu phân trăm thành công?

2021-02-09 13:59

Với những điều kiện khắt khe hơn và bài thi quốc tịch Úc khó khăn hơn, tỉ lệ đậu bài thi quốc tịch Úc của người Việt trong tương lai sẽ giảm đáng kể? Số liệu thống kê cho thấy di dân đến Úc với những loại visa khác nhau và di dân đến từ những nhóm quốc gia khác nhau có tỉ lệ thi đâu bài thi quốc tịch rất khác nhau.

Dữ kiện mới nhất từ Bộ Di trú cho thấy, trong năm 2014-2015, 114,109 người làm bài thi quốc tịch Úc, trong đó 112,474 người vượt qua kỳ thi này, tương đương 98.6% người đi thi sẽ đậu.

Bài thi quốc tịch Úc bằng hình thức trắc nghiệm – Australian citizenship test

Cũng trong thời gian này, tổng cộng, Bộ Di trú cho thực hiện 141,998 bài thi quốc tịch, trung bình một người đi thi làm 1.2 bài thi. Tỉ lệ đậu bài thi quốc tịch khác nhau trong những chương trình di dân khác nhau, các loại visa khác nhau.

Nhóm những di dân đến Úc trong chương trình nhân đạo đậu 91.2%, nhóm di dân đoàn tụ gia đình đậu 98%, và cao nhất là nhóm di dân tay nghề đậu 99.7%.

 

Skill migrants were most successful at the citizenship test in 2014-15.

Và tỉ lệ RỚT?

Khi SBS News tìm đến Bộ Di trú để có thêm số liệu, Bộ Di trú cho biết trong năm 2015 – 2016, có 3,447 người thi rớt bài thi quốc tịch nhiều hơn ba lần. Tỉ lệ này cũng hoàn toàn khác biệt theo nhóm quốc gia gốc của di dân.

Số liệu cho thấy, di dân đến từ những nền văn hoá nói tiếng Anh có tỷ lệ đậu bài thi quốc tịch Úc hiện tại cao hơn hẳn những nhóm có nguồn gốc khác. Số liệu năm 2014-2015 cho thấy, trong nhóm những quốc gia gốc có đông di dân thi quốc tịch nhất, không người New Zealand nào rớt kỳ thi quốc tịch Úc.

Kế đến là Ireland và Nam Phi, rớt duy nhất một người. Việt Nam đứng thứ sáu trong nhóm những quốc gia có nhiều người thi quốc tịch Úc trong năm, 3,649 thí sinh, chiếm 3.2% tổng số người thi quốc tịch trong năm. Nhưng tỉ lệ RỚT bài thi quốc tịch Úc cao nhất lại thuộc về người Việt, với 152 người rớt, tỉ lệ thi rớt là 4.16%.

Migrants from different countries pass the test at different rates

Trong cùng năm, Trung Quốc đứng thứ ba trong nhóm những quốc gia có nhiều thí sinh thi quốc tịch, 7,006 thí sinh, chiếm 6.1%, chỉ sau Ấn Độ và Anh Quốc. Và Trung Quốc về nhì trong tỉ lệ RỚT, với 129 người, chiếm 1.84%.

Với những điều kiện khắt khe hơn và bài thi quốc tịch khó khăn hơn mà Thủ tướng Úc vừa thông báo hôm 20/04/2017, đặc biệt là yêu cầu cao hơn về kỹ năng tiếng Anh, tỉ lệ đậu bài thi quốc tịch Úc của người Việt trong tương lai sẽ giảm đáng kể?

PV

Nguồn: Alo úc