Chiến Dịch Phế Truất Thống Đốc California Gavin Newsom Đã Gần Đủ Số Chữ Ký Cần Thiết

2021-01-26 09:15

Chiến dịch lật đổ Thống đốc California Gavin Newsom đã gần đủ số chữ ký cần thiết cho một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm trên toàn tiểu bang.

Ông Gavin Newsom - Thống đốc tiểu bang California (Nguồn: Justin Sullivan / Getty Images)

Cuối tuần qua, các nhà tổ chức cho biết thu thập được 1.2 triệu trong tổng số 1.5 triệu chữ ký cần thiết cho đến trước ngày 17 tháng 3 để đủ điều kiện tổ chức bầu cử trên toàn tiểu bang.

Theo luật tiểu bang, cần phải có ít nhất chữ ký của 12% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn tiểu bang trước đây của California, tức là khoảng 1,495,709 chữ ký.

Rescue California, một trong hai nhóm chính tổ chức chiến dịch phế truất (bãi nhiệm) ông Newsom, cho biết mục tiêu của họ là thu thập 2 triệu chữ ký để phòng trừ trường hợp có những chữ ký không được tính do không hợp lệ.

Theo nguồn tin cho biết vào hôm thứ Bảy thì Bộ trưởng Ngoại giao California đã xác nhận 84% chữ ký đã được thu thập cho đến nay là hợp lệ.

Chiến dịch lần này là một nỗ lực để phế truất ông Newsom, người đã nhận rất nhiều sự chỉ trích về cách xử lý đối với đại dịch COVID-19 và tác động của nó đối với nền kinh tế. Thậm chí, mặc dù đưa ra các hạn chế tụ tập nơi đông người, giãn cách xã hội vào mùa dịch, nhưng ông Newsom vẫn xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng đông người vào tháng 11.

PV

Nguồn: Vietpagenews