Các doanh nghiệp đang có kế hoạch sa thải lớn. Đâu là tình hình tồi tệ nhất ở Cộng hòa Séc?

2021-12-30 15:53

Trong những tuần và tháng tới, hàng trăm người có thể mất việc làm khi một số công ty trên khắp Cộng hòa Séc đã thông báo lên ủy ban về ý định cắt giảm lao động hàng loạt. Tình hình này hiện diễn ra tồi tệ nhất là ở Praha.

Phát ngôn viên của Sở Lao động Séc (ÚP ČR) cho biết, vào cuối tháng 11 năm nay, tổng cộng 11 công ty sử dụng lao động đã thông báo về ý định cắt giảm lao động hàng loạt trên khắp Cộng hòa Séc. Bước đi này có thể ảnh hưởng đến 852 nhân viên của họ trong những tháng tới”.

Những người có nguy cơ bị thôi việc cao nhất là nhân viên bán hàng, thợ kim hoàn, thợ cơ khí hoặc lái xe và các công nhân điều khiển máy móc.


Chỉ riêng Praha đã có 4 công ty đã thông báo về ý định cắt giảm nhân viên hàng loạt và sẽ ảnh hưởng tới 304 người. Tình hình cũng nghiêm trọng ở vùng Nam Moravian, khi 130 nhân viên từ 3 công ty có thể bị sa thải và 3 công ty ở vùng Olomouc cũng đang chuẩn bị sa thải 114 nhân viên. Ngược lại, ở Vùng Zlín chỉ có 1 công ty có ý định sa thải nhân viên.

Pv

Nguồn: tamdamedia.eu