Bất chấp đại dịch, Canada được bình chọn là đất nước đáng sống nhất thế giới năm 2021

2021-12-23 16:42

Theo BlogTO đưa tin, đây là lần đầu tiên Canada đứng đầu trong bảng xếp hạng danh giá này.

Bảng đánh giá này được thực hiện hằng năm bởi US news & World Report, BAV Group và University of Pennsylvania.
Cuộc khảo sát được tiến hành trên 79 quốc gia với hơn 17000 người từ khắp các châu lục tham gia khảo sát và áp dụng 79 chỉ số khác nhau bao gồm kinh tế, tài chính, quân sự, giáo dục và chất lượng cuộc sống'


Dưới đây là Top5 các nước theo một số tiêu chí của bảng xếp hạng 


Best overall country


1. Canada
2. Japan
3. Germany


4. Switzerland
5. Australia


Quality of life


1. Canada
2. Denmark
3. New Zealand


4. Sweden
5. Netherlands


Entrepreneurship


1. Japan
2. Germany
3. United States

 


4. United Kingdom
5. South Korea


Social purpose


1. Canada
2. Denmark
3. New Zealan


4. Sweden
5. Netherlands


Cultural Influence


1. Italy
2. France
3. United States
4. United Kingdom
5. Japan


Open for business (most business-friendly)


1. Switzerland
2. Panama
3. Canada
4. Denmark
5. Sweden


Adventure (best to visit)


1. Brazil
2. Italy
3. Spain


4. Greece
5. Thailand


Power


1. United States
2. China
3. Russia


4. Germany
5. United Kingdom


Agility


1. United States
2. Australia


3. Canada
4. Germany
5. Singapore

Pv

Nguồn: Thổ địa Canada